Sociëteit de Club

Al wordt er steeds van uit gegaan dat de Sociëteit “De club” op 29 februari 1924 werd opgericht, wat op zich ook wel klopt, kent deze oprichting toch een voorgeschiedenis die teruggaat tot 1 oktober 1893, toen in Hotel “Koning” in Hillegom een aantal heren bijeen kwamen die vonden “dat het oprichten eener Sociëteit een algemeen gevoelde behoefte was” en “dat er tenminste een avond in de week moest zijn waarop men het elkander zoo gezellig mogelijk moest maken.”

Sociëteit is een levendige club vriend die nog steeds elke week bij elkaar komt.